Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpráva revizní komise za r.2012

27. 5. 2013

 Zpráva revizní komise OSPPP pro členskou schůzi konanou dne 10.4.2013

 

 

 

Revizní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými finančními prostředky za rok 2012.

 

Byla provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, bankovního účtu, přijatých plateb a provedených plateb.

 

Příjmové i výdajové pokladní doklady a přijaté faktury  jsou řádně očíslovány samostatnou číselnou řadou.

 

Příjmy tvořily členské příspěvky a úroky  na běžném účtu

.

Za rok 2012 bylo dle účetnictví a účetní uzávěrky na členských příspěvcích vybráno celkem Kč 130.650,- což je o Kč 19.934,- méně než v roce 2011.

 

Největší výdajová položka byla za údržbu zeleně Pietního parku. Celkové náklady na tuto činnost činily v roce 2012 Kč 58.140,- .Oproti loňskému roky byly výdaje na údržbu zeleně sníženy o Kč 11.271,-.

 

Celkový hospodářský výsledek za rok 2012 činí zisk ve výši Kč 33.067,-.

 

Dle účetní závěrky je k 31.12.2012 na běžném účtu Kč 237.810,62  a stav pokladny činí Kč 6.958,-.

 

 

 

Revizní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví.

Výbor OSPPP hospodařil se svěřenými finančními prostředky hospodárně v souladu se stanovami. Příjmy z členských příspěvků byly použity výhradně na údržbu pietního parku.

 

 

V Praze dne 7.4.2012

 

Zapsala: Irena Pavlová

                                                                                                       

 

 

Za revizní komisi: Irena Pavlová

                              Petr Štěpánek