Jdi na obsah Jdi na menu
 


J                                                                                           J

P O Z V Á N K A

ZVEME TÍMTO VŠECHNY ČLENY SPOLKU PŘÁTEL PIETNÍHO PARKU DRAHÁŇ

NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI,

KTERÁ SE BUDE KONAT

VE STŘEDU 11.10.2023, OD 17,45 HODIN

SEJDEME SE OPĚT V "UČEBNĚ" KULTURNÍHO DOMU

"LÁDVÍ" 1. Patro

Program:

  1. Přivítání, prezence členů, ověření usnášeníschopnosti
  2. Volba předsedy a zapisovatele členské schůze
  3. Schválení změny Stanov spolku
  4. Schválení změny struktury Orgánů spolku v návaznosti na předkládanou změnu Stanov Spolku
  5. Seznámení členů spolku s Výroční zprávou za rok 2022 a její schválení
  6. Seznámení členů spolku s Technickou zprávou za rok 2022 a její schválení
  7. Seznámení členů spolku s Revizní zprávou kontrolní komise za rok 2022 a její schválení
  8. Seznámení členů spolku s Informacemi o hospodaření spolku v roce 2023 a jejich schválení, schválení výdajů do konce roku 2023, schválení výdajů v roce 2024
  9. Diskuze/Různé: prořez keřů a stromků, připomínky, náměty, …
  10. Závěr

 

Jedná se o členskou schůzi, kdo má zájem se jí zúčastnit, musí být platným členem spolku, tj. mít zaplacené členské příspěvky ve výši 500,-Kč/rok. Příspěvky je možné zaplatit na místě schůze od 17,00 hodin.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Výbor spolku                                                             04.09.2023

 

 

 


Vážení přátelé,

 
chtěli bychom vás požádat, pokud se sami rozhodnete o odstranění vzrostlého stromu či keře ze svého hrobečku, abyste zajistili i jeho plnou likvidaci. Není možné takto pokácené stromy či keře, mimo pravidelný prořez, ponechat na hřbitůvku nebo před ním.
 
Děkujeme za pochopení, s pozdravem
 
Výbor Spolku OS PPP Draháň 
 

 

 

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023

 

U P O Z O R N Ě N Í
 

 

ŽÁDÁME  VŠECHNY  MAJITELE  ZDE  POHŘBENÝCH  ZVÍŘÁTEK, ABY  NEZAPOMNĚLI  ZAPLATIT ROČNÍ PŘÍSPĚVEK V MINIMÁLNÍ VÝŠI

 

500,-Kč

 

DO  FONDU  ÚDRŽBY, NA BĚŽNOU ÚDRŽBU HŘBITŮVKU V TOMTO  ROCE.

 

 ČÍSLO ÚČTU OS PPP: 

 

150 141 319/0800

 

Česká spořitelna, a.s.

 

VARIABILNÍ SYMBOL (VS):

 

VAŠE TLF. ČÍSLO nebo NOVÉ ZELENÉ ČÍSLO HROBEČKU* 

 

Specifický symbol ponechte volný nebo uveďte 2023. Konstantní symbol ponechte volný.
Uvedenou částku prosím zaplaťte nejpozději do 31.5.2023. 
 
 

 

UPOZORŇUJEME,

 

ŽE NEZAPLACENÍM PŘÍSPĚVKU PŘISPĚJETE K RYCHLÉMU ZÁNIKU HŘBITOVA.

 

                                                               
Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň.
Sídlem sdružení je Praha 8, U libeňského pivovaru 14, PSČ180 00
 
 
VÝBOR SPOLKU

 

* jedná se o nové číslo hrobu vydávané výborem sdružení po r. 2007 (plechová cedulka s černým číslem na zeleném podkladu),  neuvádějte původní číslo na modré keramické destičce vydávané zakladatelem hřbitova do r.2007

 

 

 

10.jpg

 


 

Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň
IČ. 226 62 316
Vznikl, za účelem zachování hřbitova malých zvířat, o který pečuje, aby zajistilo důstojný odpočinek těm, kteří provázejí člověka po celý život a naplňují ho vším, co jen může milující bytost poskytnout.
 

 

 
 PRO VŠECHNY NAŠE KAMARÁDY ZA DUHOVÝM MOSTEM