Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha č.2 - Technická zpráva

21. 11. 2017

 Zprava ke stažení

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZA ROK 2016/2017

1)   Brigádní činnost

V roce 2017 byla organizována jedna brigáda a několik menších akcí, které byly spíše spontánně provedeny na základě okamžitých potřeb údržby. Účast na brigádách je opravdu nízká a obvykle se tam schází tzv. „skalní“ členové spolku. I přesto je do budoucna toto jedna z hlavních forem údržby hřbitova. Množství finančních pravidelných příjmů klesá a tak se v budoucnu údržba prováděná firmou může stát podstatně obtížněji zajistitelnou.

Na základě těchto skutečností chce výbor požádat všechny členy i nečleny, aby při návštěvě hřbitova mimo údržby hrobečků svých zvířátek se pokusili aspoň uklidit (ošetřit) některé zanedbané nebo opuštěné hrobečky.

 

2)   Údržba prováděná firmou

Firma Zahradnické služby pana Schrůty provedla v průběhu roku 2017 2x vyhrabání listí a 4x bylo provedeno sekání trávy. Na základě domluvy s majitelem pozemku se vyhrabané listí a posekaná tráva skladuje za plotem hřbitova na levé straně.

Během léta byl 2x proveden závoz vody do nádrží prostřednictvím dobrovolné HZS Staré Ďáblice.

 

3)   Aktuální stav hřbitova

Na stavu hřbitova se negativně podepsaly jarní silné větry a nedávná vichřice. Jednak je po celém hřbitově rozházená výzdoba, povalené skleněné svícny a lucerny.

Řada stromů a keřů si již navzájem překáží. Při prořezu bude nutno prořezat téměř u všech vzrostlých stromů, zvláště jehličnanů spodní patra větví, aby se dalo mezi hroby procházet.

Vy, kteří máte na zasazeny dřeviny typu Buxus, máte keře poškozené nebo úplně zničené zavíječem zimostrázovým, který v tomto roce devastoval buxusové porosty ve střední Evropě. Ochranou je postřik roztokem speciální bakterie.

Při příjezdu ke hřbitovu můžete vidět na pravé straně u malé branky na hřbitov černou skládku, kterou nám tam vyrábějí zahrádkáři, kteří tam vyvážejí nejen listí a trávu, ale i komunální odpad, který nemohou spálit. Je nutné vejít do kontaktu s výborem zahrádkářské kolonie a žádat nápravu stavu.

 

4)   Různé poznámky

Při likvidaci ořezaných větví pálením v sudu je nutno tuto činnost nahlásit na HZS pro Prahu 8.

V předcházejících letech docházelo ke spoustě krádeží výzdoby na hrobech. V letošním roce počet ohlášených případů klesl.

Na mnoha hrobech jsou již zcela rozpadlé dřevěné ohrádky. Nejpozději na jaře by bylo nutné provést důsledné odstranění poškozených (neopravitelných) a ztrouchnivělých ohrádek. Při sekání trávy a hrabání tyto trosky překáží.

Pokud máte zájem o individuální ošetření zeleně, je možné si to domluvit s firmou Zahradnické služby Schrůta.

Dále bych chtěl upozornit, že v zimě bude na bráně opět místěna cedule s výstrahou, že vstup v zimních měsících je na vlastní nebezpečí. Není v našich silách zajišťovat nebo platit úklid sněhu. Je nutno počítat s tím, že v případě sněhu, náledí apod. vstupujete na pozemek na vlastní nebezpečí.

Děkuji za pozornost.

 

Zpracoval: Karel Burger