Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha č.3 Zpráva kontrolní komise 2015

1. 12. 2016

 Zpráva kontrolní komise 2015

 

Zpráva kontrolní komise Spolku Občanské sdružení přátel pietního Parku Draháň pro členskou schůzi konanou dne 10.11.2016

 

Kontrolní komise provedla kontrolu účetnictví a hospodaření se svěřenými finančními prostředky za rok 2015.

Byla provedena kontrola příjmových a výdajových pokladních dokladů, přijatých faktur, bankovního účtu, přijatých a provedených plateb.

Příjmové i výdajové pokladní doklady a přijaté faktury jsou řádně očíslovány samostatnou číselnou řadou.

Příjmy tvořily členské příspěvky, úroky na běžném účtu a dar ve výši Kč 10.000,- od spol. Tocca Limited Czech. Celková výše příjmů za rok 2015 byla Kč  119.511,33. (v roce 2014 činily celkové příjmy 123.168,37)

Za rok 2015 bylo podle účetnictví a účetní uzávěrky na členských příspěvcích vybráno celkem Kč 109.360,- což je o Kč 11.240,- méně než v roce 2014.

Největší výdajová položka byla za údržbu zeleně Pietního parku. Celkové náklady na tytu činnost činily v roce 2015 Kč 87.050,- což je o Kč 5.596,- méně v roce 2014. Součástí  této částky je také prořez zeleně ve výši Kč 50.000,-, kterou odsouhlasila členská schůze konaná dne 22.10.2015

Celkové výdaje v roce 2015 činily Kč 123.624,77,-. (v roce 2014 činily celkové výdaje Kč 125.815,39,-)

Celkový hospodářský výsledek za rok 2015 činil ztrátu Kč  4.113,44. V roce 2014 byla vykázaná ztráta Kč 2.647,-

Podle účetní závěrky je k  31.12.2015 na běžném účtu Kč 194.317,91 a stav pokladny činí Kč 6.524,-.

Kontrolní komise konstatuje, že účetnictví je vedeno v souladu se zákonem o účetnictví. Výbor Spolku OSPPP  Draháň hospodařil se svěřenými finančními prostředky hospodárně a v souladu se stanovami. Příjmy byly použity výhradně na údržbu pietního parku.

Kontrolní komise děkuje všem členům výboru za práci pro občanské sdružení, kterou konají bez nároku na odměnu.  Členům nejsou  vypláceny ani žádné výdaje spojené s činností pro občanské sdružení.

 

V Praze dne 30.10.2016

Zpracovala:  Irena Pavlová

                                                                  Za revizní komisi:    Irena Pavlová,

                                                                                                      Kristýna Mauleová    

 

                                                                                                      Petr Štěpánek