Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příloha č.2 Technická zpráva o stavu hřbitova zvířátek 2015-2016

1. 12. 2016

 Priloha_c.2_Technicka_zprava_o_stavu_hrbitova_zviratek_2015

 

 

Příloha č.2

 

Technická zpráva o stavu hřbitova zvířátek:

 

 

V roce 2016 nebyly organizovány žádné brigády.

Základní údržba byla koncem roku 2015 a v roce 2016 prováděna na základě smlouvy o díle s firmou Zahradnické služby Schrůta, která prováděla sekání trávy, vyhrabání listí a prořez zeleně. Prováděné práce byly, po upřesnění podmínek o přebírání provedených prací, v požadované kvalitě. Pouze po prořezu zeleně nebyla firma z hlediska objemu schopna zajistit odvoz větví a naskládala je z vnější strany oplocení. Při likvidaci ořezaných větví byl pan Štěpánek důrazně upozorněn policii na zákaz otevřeného ohně. Aby výbor předešel podobným konfliktům, žádáme Vás, kteří si provádíte údržbu stromků sami, abyste, pokud možno větve odstranili ze hřbitova úplně nebo je dali do kontejneru. Dalším řešením by bylo objednání a zaplacení kontejneru na biologický odpad.

Dalším problémem letošního roku je množící se odpad v blízkosti vstupní brány hřbitova. Někdo tam odkládá nemocniční matrace, starou sedací soupravu, rozlámaný plastový zahradní nábytek apod. Odpad, který se vešel do kontejneru, byl několikrát odstraněn, ale v relativně krátkém čase se pravděpodobně zahrádkáři postarali o zaneřádění prostoru dalším odpadem.

V letošním roce docházelo ke krádežím výzdoby z hrobů. Výbor má opakovaně nahlášeno několik případů. Proto bylo umístěno u vchodu upozornění na to, že je prostor hřbitova monitorován kamerami.

Ještě v letošním roce by bylo vhodné provést prořez zeleně a vyhrabání listí, kterého je tam opravdu hodně. Mnoho stromků uschlo v důsledku negativního působení okolní převyšující zeleně. Již se naplno začíná projevovat druhová nesourodost zeleně.

Na mnoha hrobech jsou již zcela rozpadlé dřevěné ohrádky. Nejpozději na jaře by bylo nutné provést důsledné odstranění poškozených (neopravitelných) a ztrouchnivělých ohrádek.

V letošním roce pan Štěpánek a Skalický odstranili popínavou zeleň ze zadní strany plotu, která svou vahou strhla plot. Další takový zásah bude nutný v brzkých jarních měsících.

Během letních měsíců fungoval závoz vody do kontejnerů Dobrovolným hasičským sborem Staré Ďáblice. Voda se zaváží vždy na základě telefonické žádosti oproti finanční úhradě nákladů na dovoz vody v hotovosti.

 

Začátkem zimy musí být proveden větší a systematický prořez zeleně, která se rozrostla tak, že je to již v rozporu s podmínkami stavebního povolení pietního parku. Pokud máte zájem o individuální ošetření zeleně, je možné si to domluvit s firmou Zahradnické služby Schrůta.

Dále bych chtěl upozornit, že v zimě bude na bráně umístěna cedule s výstrahou, že vstup v zimních měsících je na vlastní nebezpečí. Není v našich silách zajišťovat nebo platit úklid sněhu. Je nutno počítat s tím, že v případě sněhu, náledí apod. vstupujete na pozemek na vlastní nebezpečí.

Příjezdová cesta opět ve špatném stavu, ale tu nemůžeme opravovat. Jednak to není majetek OS PPP a jednak Zahrádkářský spolek nesouhlasí s tím, aby OS PPP jakýmkoliv způsobem příjezdovou cestu opravovalo. 

Děkuji za pozornost.

 

Zpracoval: Karel Burger