Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jak sdružení vzniklo

26. 3. 2008

 Když se původní správce pan Lukáš přestal počátkem roku 2007 bez jakéhokoliv upozornění starat o Pietní park, kde má většina z nás uložené své kamarády, začal park pustnout a situace se stávala neudržitelnou. Z iniciativy paní Květy Skrbkové a za součinnosti majitelky pozemku paní Vlasty Brunové, se pak 16. června 2007 uskutečnilo na hřbitůvku historicky první setkání majitelů pohřbených zvířátek v českých zemích.
Pohled na park byl žalostný. Neposekaná tráva byla nad kolena, voda netekla, protože nebyla zaplacena, odpadky se hromadily, protože nebyl zaplacen odvoz.
Na tomto setkání se všichni přítomní, v počtu téměř 200 lidí, dohodli na založení občanského sdružení, které by se začalo rychle o všechny tyto zanedbané věci starat. Byl předběžně odsouhlasen roční členský příspěvek ve výši 500,- Kč, který by se stal základem fondu, z něhož by se vše potřebné financovalo. Byl rovněž zvolen přípravný výbor, ve složení, které je uvedeno v Zápise z tohoto setkání, který byl pověřen okamžitým zajištěním nápravy všech zanedbaných věcí a zařízením všech potřebných formalit k registraci občanského sdružení. To vše se podařilo s velkým nasazením rychle zvládnout, včetně brzké registrace OS PPP.

1) Občanské sdružení přátel pietního parku Draháň (OS PPP) bylo registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 25.6.2007

2) Přidělené IČO sdružení - 22662316

3) Děkujeme všem zainteresovaným, kteří se již stali členy Občanského sdružení přátel pietního parku Draháň a svým příspěvkem pomohli pokrýt prvotní finanční náklady, spojené s navrácením důstojného vzhledu našeho hřbitůvku.

Apelujeme také na ostatní uživatele parku, aby se také brzy připojili k naší iniciativě a a svou spoluúčastí přispěli k udržování a zvelebování tohoto unikátního místa.

Děkujeme Vám všem za pomoc a podporu, které se nám od Vás dostává a která nás povzbuzuje v naší činnosti.